Информация

Министерство на финансите

Проекти

през 2013 г.

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.10.2013 - 31.12.2013 г. трима експерта от дирекция "Финанси на реалния сектор" взеха участие в обучение на тема „Best Practice & Problem Solving in State Aid-Master Class", което се проведе на 9 и 10 декември 2013 г. в гр. Брюксел, Белгия, организирано от Център за обучение „Lexxion".

Участници в обучението бяха и представители на органите за наблюдение на държавните помощи на Словения, Унгария, Полша и Латвия, както и двама специализирани адвокати, работещи в областта на държавните помощи от Белгия и Великобритания. 

Best Practice & Problem Solving in State Aid-Master Class