Информация

Министерство на финансите

Проекти

през 2014 г.

1. State Aid assessment and evaluation: Towards effective and efficient state aid projects, 27-28.01.2014

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.01.2014 - 31.01.2014 г. трима експерта от дирекция "Финанси на реалния сектор" взеха участие в специализирано обучение за предварителна оценка и ex-post анализ на мерки, свързани с държавни помощи.

Обучението се проведе в рамките на два дни - 27 и 28 януари 2014 г. в гр. Брюксел, Белгия, и бе организирано от Център за обучение „Lexxion". Лектори бяха проф. д-р Федон Николаидес, преподавател в „Колежа на Европа" в гр. Брюж, Белгия, г-н Венсан Веруден, заместник на главния икономист на ГД „Конкуренция" на Европейската комисия и г-н Кристиан Айкман от „Прайс Уотърхаус Купърс".

Участие в обучението взеха експерти от органите за наблюдение на държавните помощи и администратори на помощ от Латвия, Холандия, Словения, Ирландия, Унгария, Полша и Латвия, служители на ГД „Конкуренция" в Европейската комисия, ЕФТА, както и специализирани адвокати, работещи в областта на държавните помощи от Белгия и Великобритания. 

Evaluation_27-28.01.14
 

2. Essentials of State Aid Law and Procedures, 24-25.02.2014

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.02.2014 - 28.02.2014 г. трима експерта от дирекция "Финанси на реалния сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема: Ключови моменти в законодателството и процедурите по държавните помощи. 

Обучението се проведе в рамките на два дни - 24 и 25 февруари 2014 г. в гр. Брюксел, Белгия, и бе организирано от Център за обучение „Lexxion". Лектори бяха проф. д-р Федон Николаидес, преподавател в „Колежа на Европа" в гр. Брюж, Белгия, Петър Ставички - аташе по въпросите за държавните помощи, постоянен представител на Унгария в ЕС, Джулия Рап и Симон Ритзек - представители на ГД "Конкуренция" към ЕК и Улрих Солтез - адвокат от кантора със седалище гр. Брюксел.

3. Implementing the New Structural and Investment Funds Regulations: comparing 2014-2020 with 2007-2013, 6-7.03.2014 

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.03.2014 - 31.03.2014 г. трима експерта от дирекция "Финанси на реалния сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема: Прилагане на новите регламенти за структурните фондове: сравнение на периода 2014-2020 с периода 2007-2013.

Обучението се проведе в рамките на два дни - 6 и 7 март 2014 г. в гр. Масстрихт, Холандия, и бе организирано от Европейския институт по публична администрация. Лектори в обучението бяха представители на ЕИПА от Холандия и Англия, Анн-Керстин Мулеус - началник на отдел в ГД "Регионална и градска политика" на ЕК и други.

4. Financial instruments - the full set-up and improvement of your instruments, 13-14.03.2014

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.03.2014 - 31.03.2014 г. трима експерта от дирекция "Финанси на реалния сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема: Финансови инструменти: пълна организация и подобряване на вашите инструменти.

Обучението се проведе в рамките на два дни - 13 и 14 март 2014 г. в гр. Париж, Франция, и бе организирано от Европейският обучителен център в Париж (ETCP). Лектори в обучението бяха г-н Франк Соту, г-н Одриус Заботка и г-н Кристианис Заинс, международни експерти в облстта на разработването, прилагането и управлението на финансови инструменти. Участие в обучението взеха експерти от Литва, Латвия, Чехия и България.

5. Cost-benefit analysis of EU-financed projects  - why and how?, 24-26.03.2014

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.03.2014 - 31.03.2014 г. трима експерта от дирекция "Финанси на реалния сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема: Анализ разходи-ползи - защо и как? - базов курс.

Обучението се проведе в рамките на два дни - 24 и 26 март 2014 г. в гр. Барселона, Испания, и бе организирано от Европейския институт по публична администрация. Лектори в обучението бяха Iwona Karwot - старши лектор в ЕИПА, Ofelia Betancor - доцент по икономика в катедрата по приложна икономика в университета на Лас Палмас, Krzysztof Kasprzyk - член на полската делегация в работна група на Европейския съвет и COCOF , Mateusz Kujawa - ръководител на проект на регионална и градска политика на Европейската комисия, Massimo Merighi - експерт в JASPERS(съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони), Julia Pilarczyk - одитор в сектора на транспорта и енергетиката в Европейската сметна палата, Davide Sartori - партньор и старши икономист в центъра за промишлени изследвания в Милано, специалист в оценяването на проекти за развитие и във финансов, икономически и рисков анализ на инфраструктурни инвестиции , Bernard Witkos - одитор в сектора на транспорта и енергетиката в Европейската сметна палата , Andrea Gramillano - икономист, занимава се с градска икономика, анализ на обществена политика и икономика за развитие.

Участие в обучението взеха експерти от държавни институции в Чехия, Хърватия, Унгария, Ирландия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Великобритания и Словакия.

6. Cost-benefit analysis of EU-financed projects - advanced course, 27-28.03.2014

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.03.2014 - 31.03.2014 г. трима експерта от дирекция "Финанси на реалния сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема: Анализ разходи-ползи - курс за напреднали.

Обучението се проведе в рамките на два дни - 27 и 28 март 2014 г. в гр. Барселона, Испания, и бе организирано от Европейския институт по публична администрация. Лектори в обучението бяха Iwona Karwot - старши лектор в ЕИПА, Ofelia Betancor - доцент по икономика в катедрата по приложна икономика в университета на Лас Палмас, Krzysztof Kasprzyk - член на полската делегация в работна група на Европейския съвет и COCOF , Mateusz Kujawa - ръководител на проект на регионална и градска политика на Европейската комисия, Massimo Merighi - експерт в JASPERS(съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони), Julia Pilarczyk - одитор в сектора на транспорта и енергетиката в Европейската сметна палата, Davide Sartori - партньор и старши икономист в центъра за промишлени изследвания в Милано, специалист в оценяването на проекти за развитие и във финансов, икономически и рисков анализ на инфраструктурни инвестиции , Bernard Witkos - одитор в сектора на транспорта и енергетиката в Европейската сметна палата , Andrea Gramillano - икономист, занимава се с градска икономика, анализ на обществена политика и икономика за развитие.

Участие в обучението взеха експерти от държавни институции в Чехия, Хърватия, Унгария, Ирландия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Великобритания и Словакия.

7. European funding for R&D&I, 27-28.03.2014

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.03.2014 - 31.03.2014 г. трима експерта от дирекция "Финанси на реалния сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема: Европейско финансиране за научни изследвания, развитие и иновации.

Обучението се проведе в рамките на два дни - 27 и 28 март 2014 г. в гр. Брюксел, Белгия, и бе организирано от Център за обучение „Lexxion". Лектори бяха г-н Leszek Grabarczyk, заместник-директор в полския Национален център за изследвания и развитие, г-н Ramojus Reimeris, анализатор по иновационна политика в Център за изследвания и анализ и мониторинг на висшето образование в Литва, г-н Andreas Hebbelmann, служител по структурните фондове в Техническия университет в Брауншвиг, Германия, проф. д-р Phedon Nicolaides, преподавател в „Колежа на Европа" в гр. Брюж, Белгия, г-н Csaba Harsanyi, директор на Унгарската банка за развитие в Будапеща, г-жа Malgorzata Darowska, правен консултант в Bird & Bird, Полша, и г-н Michal Zukowski, ръководител на правния отдел в полския Национален център за изследвания и развитие.

Участие в обучението взеха експерти от управляващи органи по оперативните програми в Литва, Естония, Латвия, Словакия и Малта, както и специализирани експерти от научни центрове за изследвания, иновации и развитие във Великобритания, Полша и Унгария. 

Training_Lexxion_RDI_03_2014

8. Financial management of EU structural and investment funds, 31.03-01.04.2014

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.03.2014 - 31.03.2014 г. четирима експерта от дирекция "Финанси на реалния сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема „Финансово управление на структурните фондове и инвестиционните фондове на ЕС".

Обучението се проведе в рамките на два дни - 31 март и 1 април 2014 г. в гр. Маастрихт, Холандия, и бе организирано от Европейския институт по публична администрацияЛектори бяха Martin Unfried - ръководител на проект в ЕИПА, Dermot Byrne - представител на Одитния орган на Европейския фонд за регионално развитие, Отдел „Реформи на публичните разходи", Дъблин, Ирландия, Rafael Lopez-Sanchez - представител на Генерална дирекция „Регионална политика" в Европейската комисия, Shaun Henry - директор в Управляващия орган на програмите на Европейския съюз, Белфаст, Северна Ирландия, и Marco Lopriore - лектор в Европейския институт по публична администрация.

Участие в обучението взеха експерти от държавни институции в Чехия, Латвия, Полша и България.

9. European public procurement, PPP and concesion, 24-25.04.2014

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.04.2014 - 30.04.2014 г. трима експерта от дирекция "Финанси на реалния сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема „Европейско законодателство за обществени поръчки, публично-частно партньорство и концесии".

Обучението се проведе в рамките на два дни - 24 -25 април 2014 г. в гр. Дубровник, Хърватия, и бе организирано от Европейския институт по публична администрация. Лектори бяха дългогодишни експерти от Европейския институт по публична администрация Майкъл Бърнет и Рита Бойтър. Участие в обучението взеха 50 експерти от 11 държави, в т.ч. Чехия, Дания, Япония, Литва, Норвегия, България и други, работещи в областта на обществените поръчки и концесиите.

Dubrovnik-PPP

10. SGEI & state aid, 28-29.04.2014

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.04.2014 - 30.04.2014 г. петима експерта от дирекция "Финанси на реалния сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема „Услуги от общ икономически интерес и държавни помощи".

Обучението се проведе в рамките на два дни - 28 -29 април 2014 г. в гр. Маастрихт, Холандия, и бе организирано от Европейския институт по публична администрация. Лектори бяха проф. Daniela Heid - ръководител на проекта в Европейския институт по публична администрация, Geoffrey Mamdany - ръководител на екип в ГД "Конкуренция", проф. Joachim Erdmann - представител на Министерството на икономиката, труда и транспорта, Саксония, Германия и други.

Участие в обучението взеха експерти от ГД "Конкуренция", Полша, Холандия, Швеция, Великобритания, Норвегия и България.

11. State aid proceedings and litigation, 15-16.05.2014

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.05.2014 - 31.05.2014 г. двама експерта от дирекция "Финанси на реалния сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема „Държавна помощ - производства и обжалване".

Обучението се проведе в рамките на два дни - 15 -16 май 2014 г. в гр. Брюксел, Белгия, и бе организирано от Академията за европейско право. Лектори бяха експерти от правните служби на Европейската комисия - Давид Креспан и Лео Флун, както и адвокати от различни адвокатски кантори, имащи отношение към делата по държавните помощи.  

Участие в обучението взеха експерти от различни държави членки, в т.ч. Чехия, Полша,  Швеция, Холандия, Испания, Черна гора, Румъния и други, както и адвокати и юридически съветници в частни фирми и кантори от Франция, Германия, Холандия, Брюксел, Люксембург, Португалия, Словения, Литва и Малта.

12. State aid and ESI funds - for Operational programmes and EU funded projects, 26-27.05.2014

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.05.2014 - 31.05.2014 г. двама експерта от дирекция "Финанси на реалния сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема: Държавните помощи и Европейските структурни и инвестиционни фондове - Оперативни програми и проекти.

Обучението се проведе в рамките на два дни - 26 и 27 май 2014 г. в гр. Брюксел, Белгия, и бе организирано от Център за обучение „Lexxion". Лектори бяха проф. д-р Федон Николаидес - преподавател в „Колежа на Европа" в гр. Брюж, Белгия, г-жа Каталин Топерцер и г-жа Катаржина Генау де Муси - представители на отдела по държавните помощи към ГД "Конкуренция" на Европейската комисия, г-н Петер Ставицки - аташе по държавните помощи към Постоянното представителство на Република Унгария в гр. Брюксел, Белгия, г-жа Олга Симеон - координатор по държавните помощи в автономен регион Фриули-Венеция-Джулия и в Конференцията на италианските региони и автономни провинции в гр. Рим, Италия. 

Участие в обучението взеха експерти от управляващи органи по оперативните програми в различни държави членки, както и организите по наблюдение и контрол на държавните помощи.

13. State aid in the transport sector, 2-3.06.2014

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.06.2014 - 30.06.2014 г. трима експерта от дирекция "Финанси на реалния сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема „Държавните помощи в транспортния сектор".

Обучението се проведе в рамките на два дни - 2 -3 юни 2014 г. в гр. Маастрихт, Холандия, и бе организирано от Европейския институт по публична администрация. Лектори бяха проф. Daniela Heid - гостуващ професор в Европейския институт по публична администрация, Alejandro Godin - представител на ГД "Мобилност и транспорт" на Европейската комисия (ЕК), Udo Woll - началник на отдел "Закон за държавните помощи" в Deutsche Bahn, Берлин и др. 

Участие в обучението взеха експерти от държавни институции в Чехия, Латвия, Полша, Белгия, Франция, Германия, Ирландия, Холандия, Норвегия и България, както и представители на институции като ЕК, Европейската Сметна палата и Европейския парламент.

14. European summer academy - State aid 2014, 2-4.06.2014

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.06.2014 - 30.06.2014 г. четирима експерта от дирекция "Финанси на реалния сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема „Четвърта европейска лятна академия - Държавни помощи 2014".

Обучението се проведе в рамките на три дни - от 2-ри до 4-ти юни 2014 г. в гр. Берлин, Германия, и бе организирано от Европейската акадамия за данъци, икономика и право. Лектори бяха Davide Grespan - член на правната служба към екипа за по държавните помощи към Европейската комисия (ЕК), Julia Rapp - експерт в ГД "Конкуренция" към ЕК, Peter Allbrook - държавен адвокат в отдел "Правен" към правителството на Уелс, Peter Staviczky - аташе по държавните помощи към Постоянното представителство на Унгария в ЕС, Steffen Suehnel - старши мениджър в "Price Waterhouse Coopers" и др.

Участие в обучението взеха експерти от държавните институции и адвокати от Холандия, Белгия, Дания, Англия, Чехия, Полша, Хърватска, Литва, България и др.

Euroacad-2-4.2014

15. State aid and SGEI, 16-17.06.2014

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.06.2014 - 30.06.2014 г. трима експерта от дирекция "Финанси на реалния сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема: "Държавни помощи и услуги от общ икономически интерес".

Обучението се проведе в рамките на два дни - 16-ти и 17-ти юни 2014 г. в гр. Брюксел, Белгия, и бе организирано от Център за обучение „Lexxion". Лектори бяха проф. д-р Федон Николаидес - преподавател в „Колежа на Европа" в гр. Брюж, Белгия. 

Участие в обучението взеха експерти от управляващи органи по оперативните програми в различни държави членки, както и организите по наблюдение и контрол на държавните помощи.

16. Intensive summer cource on Financial instruments, 23-25.06.2014

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.06.2014 - 30.06.2014 г. трима експерта от дирекция "Финанси на реалния сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема: "Интензивен летен курс по финансови инструменти".

Обучението се проведе в рамките на три дни - от 23-ти до 25-ти юни 2014 г. в гр. Брюксел, Белгия, и бе организирано от Център за обучение „Lexxion". Лектори бяха проф. д-р Федон Николаидес - преподавател в „Колежа на Европа" в гр. Брюж, Белгия. 

Участие в обучението взеха експерти от управляващи органи по оперативните програми в различни държави членки, както и организите по наблюдение и контрол на държавните помощи.

17. Best practice and problem solving in state aid - master class, 30.06.-01.07.2014

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.07.2014 - 31.07.2014 г. четирима експерта от дирекция "Финанси на реалния сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема: "Най-добри практики и решаване на проблемни казуси по държавни помощи - майсторски клас".

Обучението се проведе в рамките на два дни - на 30 юни и 1 юли 2014 г. в гр. Брюксел, Белгия, и бе организирано от Център за обучение „Lexxion". Лектори бяха проф. д-р Федон Николаидес - преподавател в „Колежа на Европа" в гр. Брюж, Белгия. 

Участие в обучението взеха експерти от Сертифицирация орган на средствата от Европейския съюз на Румъния, адвокати от Литва и Чехия, представител на частна комапния от Копенхаген и др.

18. Feasibility studies for PPPs, 07-08.07.2014

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.07.2014 - 31.07.2014 г. четирима експерта от дирекция "Финанси на реалния сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема: "Feasibility studies for PPPs".

Обучението се проведе в рамките на два дни - на 7-ми и 8-ми юли 2014 г. в гр. Лондон, Великобритания, и бе организирано от Обучителен център "PPP experts". Лектор беше Антъни Смит - консултант по инфраструктурни проекти и председател на обучителния център. 

Участие в обучението взеха експерти от България, Великобритания, Русия, Индия и Хърватска.

19. State aid for infrastructure projects, 28-29.08.2014

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.08.2014 - 31.08.2014 г. трима експерта от дирекция "Финанси на реалния сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема „Държавни помощи за инфраструктурни проекти".

Обучението се проведе в рамките на два дни - на 28-ми и 29-ти август 2014 г. в гр. Берлин, Германия, и бе организирано от Европейската акадамия за данъци, икономика и право. Лектори бяха Dr. Clemens Kerle - служител по политики в отдел „Политика по държавните помощи", Генерална дирекция „Конкуренция" в Европейската комисия, Prof. dr. Joachim Erdman - почетен професор в Университета в гр. Оснабрюк, Германия, г-н Peter Staviczky - аташе, към Постоянното представителство на Република Унгария в Европейския съюз, отговорно за въпросите по държавните помощи, г-н Preben Sandberg Petterson - началник на отдел „Държавни помощи" в Министерството на бизнеса и растежа, Дания, г-жа Stephanie Evans - юрист в правен отдел, Правителство на Уелс, Великобритания.

Участие в обучението взеха експерти от държавни институции в Испания, Полша, Холандия и България.

training_Berlin 

20. Fundamentals of PPP, 03-05.09.2014

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.09.2014 - 30.09.2014 г. трима експерта от дирекция "Финанси на реалния сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема: "Fundamentals of PPP".

Обучението се проведе в рамките на три дни - от 3-ти до 5-ти септември 2014 г. в гр. Лондон, Великобритания, и бе организирано от Обучителен център "PPP experts". Лектор беше Антъни Смит - експерт по ПЧП, ръководител на работна група на ООН за ПЧП, консултант по инфраструктурни проекти и председател на обучителния център.

Участие в обучението взеха експерти от държавни институции и частни компании от различни европейски държави.

21. Advanced State aid seminar, 29-30.09.2014

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.09.2014 - 30.09.2014 г. трима експерта от дирекция "Финанси на реалния сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема „Семинар за напреднали по държавни помощи".

Обучението се проведе в рамките на два дни - на 29-ти и 30-ти септември 2014 г. в гр. Маастрихт, Холандия, и бе организирано от Европейския институт по публична администрация.

Лектори бяха Anna Bigot - представител на звеното по държавни помощи във Федералното министерство на икономиката и технологиите, Берлин, Германия; Barbara Cattrysse - представител на ГД „Конкуренция" на Европейската комисия (ЕК), компетентна по въпросите за държавните помощи в областта на научните изследвания, развитието и иновации, както и рисковия капитал; Michel Debroux - адвокат от „Reed Smith", Париж, Франция; Paul-John Loewenthal - представител на правните служби на ЕК; Anna Samsel van Haasteren - представител на ГД „Конкуренция" на ЕК и специалист по делата за държавни помощи; Prof. dr. Daniela Heid - лектор в Европейския институт по публична администрация, началник на отдел „Европейски политики" и други.

Участие в обучението взеха експерти от държавни институции и частни адвокатски кантори от Гърция, Ирландия, Литва, Латвия, Малта, Холандия, Полша, Словакия, Великобритания, Швеция и представители от ЕК.

Advanced_SA_MST

22. European conference - State aid control 29-30.09.2014

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.09.2014 - 30.09.2014 г. четирима експерта от дирекция "Финанси на реалния сектор" взеха участие в специализирано събитие на тема: "Европейска конференция - Контрол на държавните помощи".

Събитието се проведе в рамките на два дни - на 29-ти и 30-ти септември 2014 г. в гр. София, България, и бе организирано от Център за обучение „Lexxion". Лектори бяха г-жа Петра Немецкова, г-жа Атанаска Николова, г-н Павел Христов, г-н Илко Стоянов, г-н Йоахим Люкинг, г-жа Луси Газарян, г-н Димитър Кюмурджиев, г-жа Естер Харгита, г-н Миек ван дер Ви, Майкъл Хоноре, Кристиян Кьониг и др.

Участие в събитието взеха експерти от органите за наблюдение на държавните помощи и администратори на помощ от България, Литва, Латвия, Чехия, Словакия, Унгария, Хърватия, Швеция, Словения, Германия, Ирландия, Португалия, Полша, Австрия и Дания, служители на ГД „Конкуренция" в Европейската комисия, както и специализирани адвокати, работещи в областта на държавните помощи от България, Дания, Белгия и Германия.

23. Cost-benefit analysis of EU-financed projects - why and how?, 6-8.10.2014

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.10.2014 - 31.10.2014 г. трима експерта от дирекция "Финанси на реалния сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема: "Анализ разходи-ползи - защо и как? - базов курс".

Обучението се проведе в рамките на три дни - от 6-ти до 8-ми октомври 2014 г. в гр. Барселона, Испания, и бе организирано от Европейския институт по публична администрация. Лектори бяха Iwona Karwot - старши лектор в Европейският институт по публична администрация, Krzysztof Kasprzyk - член на полската делегация в работна група на Европейския съвет и COCOF, Davide Sartori - партньор и старши икономист в центъра за промишлени изследвания в Милано, специалист в оценяването на проекти за развитие и във финансов, икономически и рисков анализ на инфраструктурни инвестиции и Witold Willak - Главна дирекция „Регионална политика и политика за градско развитие" на Европейската комисия.

Участие в обучението взеха експерти от държавни институции, сертифициращи звена и консултантски компании във Финландия, Унгария, Малта, Естония, Литва, Латвия, Черна гора, Люксембург, Полша, Португалия, Гърция, Румъния, Словения, Словакия и България. 

24. Cost-benefit analysis of EU-financed projects - advanced course, 9-10.10.2014

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.10.2014 - 31.10.2014 г. трима експерта от дирекция "Финанси на реалния сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема: "Анализ разходи-ползи - курс за напреднали".

Обучението се проведе в рамките на два дни - на 9-ти и 10-ти октомври 2014 г. в гр. Барселона, Испания, и бе организирано от Европейския институт по публична администрация. Лектори бяха Iwona Karwot - старши лектор в Европейският институт по публична администрация, Krzysztof Kasprzyk - член на полската делегация в работна група на Европейския съвет и COCOF, Davide Sartori - партньор и старши икономист в центъра за промишлени изследвания в Милано, специалист в оценяването на проекти за развитие и във финансов, икономически и рисков анализ на инфраструктурни инвестиции и Witold Willak - Главна дирекция „Регионална политика и политика за градско развитие" на Европейската комисия.

Участие в обучението взеха експерти от държавни институции, сертифициращи звена и консултантски компании във Финландия, Унгария, Малта, Естония, Литва, Латвия, Черна гора, Люксембург, Полша, Португалия, Гърция, Румъния, Словения, Словакия и България.

CBA-Barcelona_10.2014
25. Public sector contact management for PPP and other complex public procurements: realizing value for money in the contract execution phase, 13-14.10.2014

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.10.2014 - 31.10.2014 г. трима експерта от дирекция "Финанси на реалния сектор" взеха участие в специализирано събитие на тема: "Договор за управление в публичния сектор за ПЧП и други комплексни обществени поръчки: реализиране стойността на парите във фазата на договора за изпълнение".

Обучението се проведе в рамките на два дни - на 13-ти и 14-ти октомври 2014 г. в гр. Маастрихт, Холандия, и бе организирано от Европейския институт по публична администрация. Лектори бяха Майкъл Бърнет и Мартин Дарси - консултанти към института.

Участие в обучението взеха експерти от държавни институции, сертифициращи звена и консултантски компании във Финландия, Холандия, Белгия, Ирландия, България и експерти от Европейския парламент.

26. European public procurement, PPP and Concessions, 21-22.10.2014

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.10.2014 - 31.10.2014 г. четирима експерта от дирекция "Финанси на реалния сектор" взеха участие в специализирано събитие на тема: "Европейско законодателство за обществени поръчки, ПЧП и концесии".

Обучението се проведе в рамките на два дни - на 21-ви и 22-ри октомври 2014 г. в гр. Дубровник, Хърватия, и бе организирано от Европейския институт по публична администрация. Лектори бяха Майкъл Бърнет и Рита Беутер - консултанти към института.

Участие в обучението взеха експерти от органите за обществени поръчки, концесии, държавни помощи и други възложители от Литва, Латвия, Полша, Швеция, Словения, Ирландия, както и специализирани адвокати, работещи в посочените области.

27. Obtaining funding for infrastructure projecs, 27-28.10.2014

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.10.2014 - 31.10.2014 г. четирима експерта от дирекция "Финанси на реалния сектор" взеха участие в специализирано събитие на тема: "Получаване на финансиране за инфраструктурни проекти".

Обучението се проведе в рамките на два дни - на 27-ми и 28-ми октомври 2014 г. в гр. Лондон, Великобритания, и бе организирано от Обучителен център "PPP experts". Лектор беше Антъни Смит - експерт по ПЧП, ръководител на работна група на ООН за ПЧП, консултант по инфраструктурни проекти и председател на обучителния център.

Участие в обучението взеха експерти от държавни институции и частни компании от различни европейски държави.

28. State aid and SGEI in health care, social services and infrastructure, 20-21.11.2014

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.11.2014 - 30.11.2014 г. трима експерта от дирекция "Финанси на реалния сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема „Държавни помощи и услуги от общ икономически интерес в здравния сектор, социалните услуги и инфраструктурата".

Обучението се проведе в рамките на два дни - на 20-ти и 21-ви ноември 2014 г. в гр. Берлин, Германия, и бе организирано от Европейската акадамия за данъци, икономика и право. Лектори бяха Julia Rapp - представител на ГД "Конкуренция" на ЕК, експерт по разглеждане на дела по различни казуси; Christian Berger - заместник-директор по държавните помощи в Министерство на енергетиката, предприятията и комуникациите, Швеция; Cgristian Jordal - старши експерт по въпросите на конкуренцията и държавните помощи, ЕФТА.

Участие в обучението взеха експерти от държавни институции в Полша, Чехия, Холандия, Естония и Литва.

29. Financial instruments - the full set-up and improvement of your instruments, 27-28.11.2014

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.11.2014 - 30.11.2014 г. четирима експерта от дирекция "Финанси на реалния сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема: "Финансови инструменти: пълна организация и подобряване на вашите инструменти".

Обучението се проведе в рамките на два дни - 27 и 28 ноември 2014 г. в гр. Париж, Франция, и бе организирано от Европейският обучителен център в Париж (ETCP). Лектори в обучението бяха г-н Франк Соту, г-н Одриус Заботка и г-н Кристианис Заинс, международни експерти в облстта на разработването, прилагането и управлението на финансови инструменти. Участие в обучението взеха експерти от Холандия, Латвия, Естония и България.

Paris-ETCP

30. State aid rules for national funding and EU funding, 1-2.12.2014

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.12.2014 - 31.12.2014 г. двама експерта от дирекция "Финанси на реалния сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема „Правила за държавните помощи за националното финансиране и фондовете на ЕС".

Обучението се проведе в рамките на два дни - на 1-ви и 2-ри декември 2014 г. в гр. Берлин, Германия, и бе организирано от Европейската акадамия за данъци, икономика и право. Лектори бяха Leen de Vreese - представител на ГД "Конкуренция" на ЕК, експерт по разглеждане на дела по казуси, свързани с регионалните помощи; Alexander Rose - заместник-директор по държавните помощи в Министерство на енергетиката, предприятията и комуникациите, Швеция; Cgristian Jordal - старши експерт по въпросите на конкуренцията и държавните помощи, ЕФТА.

Участие в обучението взеха експерти от държавни институции в Австрия, Чехия, Латвия, Швеция и други.