Информация

Министерство на финансите

Проекти

през 2015 г.

1. Essentials of State Aid Law and Procedures, 9-10.02.2015

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.01.2015 - 31.03.2015 г. трима експерта от дирекция "Държавни помощи и реален сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема: "Ключови моменти в законодателството и процедурите по държавните помощи".

Обучението се проведе в рамките на два дни - 9 и 10 февруари 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия, и бе организирано от Център за обучение „Lexxion". Лектори бяха проф. д-р Phedon Nicolaides - преподавател в „Колежа на Европа" в гр. Брюж, Белгия, г-н Peter Staviczky - аташе по въпросите за държавните помощи в постоянното представителство на Унгария в ЕС, г-жа Maria Kleis - ръководител звено държавни помощи в "ClientEarth", г-н Eduardo Cabrera Maqueda - представител на ГД "Конкуренция" към ЕК и г-н Ulrich Soltesz - адвокат в "Gleiss Lutz", Брюксел.

Участие в обучението взеха експерти от финансови институции, бизнес организации, държавни учреждения и администратори на държавна помощ от Литва, Словакия, Унгария, Дания, Германия, Ирландия, Хърватска, Люксембург, Белгия, Великобритания и Малта.

2. Training on State Aid and SGEI, 9-10.03.2015

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.01.2015 - 31.03.2015 г. двама експерта от дирекция "Държавни помощи и реален сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема: "Държавни помощи и услуги от общ икономически интерес".

Обучението се проведе в рамките на два дни - 9 и 10 март 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия, и бе организирано от Център за обучение „Lexxion". Лектори бяха проф. д-р Phedon Nicolaides - преподавател в „Колежа на Европа" в гр. Брюж, Белгия, г-н Geoffrey Mamdany - ръководител на екип в ГД "Конкуренция", г-н Peter Staviczky - аташе по въпросите за държавните помощи в постоянното представителство на Унгария в ЕС, г-жа Olga Simeon - координатор по държавните помощи в автономния регион Фриули-Венеция и други.

Участие в обучението взеха експерти от ГД "Конкуренция" на ЕК, от Чехия, Словакия, Хърватска, Люксембург, Естония, Великобритания, Швеция и други.

SA and SGEI Lexxion 2015 

3. EPPPL Conference 2015: Latest developments in EU Public procurement and Concessions law, 23-24.03.2015

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.01.2015 - 31.03.2015 г. трима експерта от дирекция "Държавни помощи и реален сектор" взеха участие в специализирана конференция на тема "Последни развития в законодателството на ЕС в областта на обществените поръчки и концесиите".

Обучението се проведе в рамките на два дни - 23 и 24 март 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия, и бе организирано от Център за обучение „Lexxion". Лектори бяха  представители на Европейската комисия ГД „Вътрешен пазар" - г-н Никита Стампа и г-жа Йоана Шичовска и на ОЛАФ - г-н Ханс Стандер, също така имаше представители на частния бизнес в лицето на г-н Дейвид Бърман от белгийският офис на „Веолия", както и лектори от специализирани държавни и университетски организации от Полша, Унгария, Белгия, Германия, Холандия, ангажирани с участие в осъществяването на концесии и спазването на режима по държавните помощи в страните-членки. На срещата присъства и г-н Стюарт Брум, представител на Европейският център за ПЧП, в който страната ни членува.

Участие в обучението взеха експерти от финансови институции, бизнес организации, държавни учреждения и администратори на държавна помощ от Литва, Грузия, Унгария, Полша, Германия, Холандия, Белгия, Великобритания и други.

4. State aid for infrastructure projects, 27-28.04.2015

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.04.2015 - 30.04.2015 г. двама експерта от дирекция "Държавни помощи и реален сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема „Държавни помощи за инфраструктурни проекти".

Обучението се проведе в рамките на два дни - на 27-ми и 28-ми април 2015 г. в гр. Берлин, Германия, и бе организирано от Европейската акадамия за данъци, икономика и право. Лектори бяха Dr. Clemens Kerle - служител по политики в отдел „Политика по държавните помощи", Генерална дирекция „Конкуренция" в Европейската комисия, Prof. dr. Joachim Erdman - почетен професор в Университета в гр. Оснабрюк, Германия, г-н Peter Staviczky - аташе, към Постоянното представителство на Република Унгария в Европейския съюз, отговорно за въпросите по държавните помощи, г-н Preben Sandberg Petterson - началник на отдел „Държавни помощи" в Министерството на бизнеса и растежа, Дания, г-жа Stephanie Evans - юрист в правен отдел, Правителство на Уелс, Великобритания.

Участие в обучението взеха експерти от държавни институции в Полша, Холандия, Литва и България.

5. Financial instruments - the full set-up and improvement of your instruments, 11-12.05.2015

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.05.2015 - 31.05.2015 г. петима експерта от дирекция "Държавни помощи и реален сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема: "Финансови инструменти: пълна организация и подобряване на вашите инструменти".

Обучението се проведе в рамките на два дни - 11 и 12 май 2015 г. в гр. Париж, Франция, и бе организирано от Европейският обучителен център в Париж (ETCP). Лектори бяха г-н Audrius Zabotka - член на Управителния съвет на AECM (European Association of Guarantee Societies) и член на Комитета по управление на Оперативните програми за периода 2007-2013 и 2014-2020, както и член на експертна група „FI-compass" към Европейския съюз и г-н Krisjanis Zarins - експерт с богат опит в областта на проектирането и изпълнението на проекти, финансирани с финансови инструменти и държавни помощи, както и участник в работни групи и консултативни съвети към фондове за рисков капитал и др.

Участие в обучението взеха експерти от държавни институции в Словения, Литва, България и Унгария.

6. Future Energy and Climate Change Policies under the New State Aid Guidelines, 28-29.05.2015
В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.05.2015 - 31.05.2015 г. трима експерта от дирекция "Държавни помощи и реален сектор" взеха участие в специализирано събитие на тема: "„Бъдещето на енергетиката и изменението на климата: Политики съгласно новите Насоки за държавна помощ"".

Обучението се проведе в рамките на два дни - на 28-ми и 29-ти май 2015 г. в гр. Маастрихт, Холандия, и бе организирано от Европейския институт по публична администрация. Лектори бяха Мартин Унфред, Роналд Ван де Вен - служител от Европейската комисия и други.

Участие в обучението взеха експерти от държавни институции и консултантски компании в Холандия, Белгия, България и експерти от Европейската комисия.

7. European summer academy - State aid 2015, 8-10.06.2015

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.06.2015 - 30.06.2015 г. трима експерта от дирекция "Държавни помощи и реален сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема „Пета европейска лятна академия - Държавни помощи 2015".

Обучението се проведе в рамките на три дни - от 8-ми до 10-ти юни 2015 г. в гр. Берлин, Германия, и бе организирано от Европейската акадамия за данъци, икономика и право. Лектори бяха Davide Grespan - член на правната служба към екипа за по държавните помощи към Европейската комисия (ЕК), Julia Rapp - експерт в ГД "Конкуренция" към ЕК, Peter Allbrook - държавен адвокат в отдел "Правен" към правителството на Уелс, Peter Staviczky - аташе по държавните помощи към Постоянното представителство на Унгария в ЕС и други.

Участие в обучението взеха експерти от държавните институции и адвокати от Белгия, Англия, Чехия, Полша, Литва и др.

8. State aid in the transport sector, 17-18.06.2015

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.06.2015 - 30.06.2015 г. трима експерти от дирекция "Държавни помощи и реален сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема "Държавните помощи в транспортния сектор".

Обучението се проведе в рамките на два дни - 17-18 юни 2015 г. в гр. Маастрихт, Холандия, и бе организирано от Европейския институт по публична администрация. Лектори бяха проф. Daniela Heid - гостуващ професор в Европейския институт по публична администрация, Alejandro Godin - представител на ГД "Мобилност и транспорт" на Европейската комисия (ЕК), Mr Antonios Bouchagiar - представител на правните служби на ЕК, Udo Woll и Dr Gesine Osieka от Deutsche Bahn, Германия и др.      

Участие в обучението взеха експерти от публични органи на държавите-членки на централно и регионално ниво, както и представители на европейски институции.

State aid in the transport sector-17-18.06.2014

 9. State aid and SGEI in health care, social services and infrastructure, 27-28.08.2015

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.08.2015 - 31.08.2015 г. двама експерта от дирекция "Държавни помощи и реален сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема държавни помощи и услуги от общ икономически интерес в здравния сектор, социалните услуги и инфраструктурата".

Обучението се проведе в рамките на два дни - на 27-ми и 28-ми август 2015 г. в гр. Берлин, Германия, и бе организирано от Европейската академия за данъци, икономика и право. Лектори на обучението бяха представители на правните отдели към Европейската комисия, градския съвет на гр. Дъблин, Ирландия, администрацията на гр. Мюнхен, Германия, Министерството на вътрешните работи и кралските отношения в Кралство Нидерландия, както и от дирекция „Държавни помощи и конкуренция" на Европейската асоциация за свободна търговия.

Участие в обучението взеха представители от различни държави, в т.ч. Полша, Германия, Великобритания, Естония, България и други.

10. How to use EU funds for renewable energy projects, 17-18.09.2015

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.09.2015 - 30.09.2015 г. петима експерти от дирекция "Държавни помощи и реален сектор" взеха участие в специализирано обучение на тема "Използване на фондовете на ЕС при енергийни проекти в областта на ВЕИ".

Обучението се проведе в рамките на два дни - 17-18 септември 2015 г. в гр. Барселона, Испания, и бе организирано от Европейския институт по публична администрация. Лектори бяха: Антонио Лопез от ЕК, Кърт Бунгац от Европейския съд на одиторите, Клаус Фрюхман от Австрия, Наталия Гомез от Испания и Макалина Бутинска от Полша.

Участие в обучението взеха експерти с различни компетентности, включително и по държавни помощи от
Австрия, Белгия, Унгария, Литва, Латвия, Португалия, Испания, Румъния и Полша.

11. Conference on the Economics of State Aid Control - Where law and economics meet, 23.09.2015

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.09.2015 - 30.09.2015 г. двама експерта от дирекция "Държавни помощи и реален сектор" взеха участие в специализирана конференция на тема "Икономиката в контрола на държавните помощи: „Къде право и икономика се пресичат".

Конференцията се проведе в рамките на един ден - 23-ти септември 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия, и бе организирано от Център за обучение „Lexxion". Участници в конференцията бяха: проф. д-р Phedon Nicolaides - преподавател в „Колежа на Европа" в гр. Брюж, Белгия; Gert-Jan KOOPMAN - заместник главен директор по въпросите на държавните помощи, Главна дирекция „Конкуренция", Европейска комисия; Penelope PAPANDROPOULOS - главен икономист в Главна дирекция „Конкуренция", Европейска комисия; Kai-Uwe KÜHN - проф. по икономика в Университета в Мичигън и старши консултант; Ulrich SOLTÉSZ - партньор в „Gleiss Lutz", Брюксел и други.

Участие в конференцията взеха експерти от финансови институции, бизнес организации, държавни учреждения и администратори на държавна помощ от различни европейски държави.

12. EU funding for broadband infrastructure projects 2014-2020, 28-29.09.2015

В рамките на проект № 0120-ФРС-1.11 през отчетния период 01.09.2015 - 30.09.2015 г. трима експерта от дирекция "Държавни помощи и реален сектор" взеха участие в специализирано събитие на тема „Европейско финансиране на проекти за широколентови инфраструктури 2014-2020".

Обучението се проведе в рамките на два дни - на 28-ми и 29-ти септември 2015 г. в гр. Берлин, Германия, и бе организирано от Европейската академия за данъци, икономика и право. Лектори бяха д-р Робърт Хенкел - представител на звеното за широколентова инфраструктура на ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии" към Европейската комисия, г-н Виторио Валеро - регионален заместник координатор по въпросите за инфраструктурата и информационните системи за област Пиемонте, Италия, д-р Харълд Грюбер - началник на отдел по дигитална икономика в дирекция „Проекти" на Европейската инвестиционна банка и други.

Участие в събитието взеха експерти от различни държавни институции от различни страни на Европейския съюз.