Информация

Министерство на финансите

Проекти

Европейската комисия публикува подробни материали, получени в резултат на проведената консултация относно новите Насоки за околна среда и енергетика

03.07.2013

Като част от Модернизирането на политиката по държавните помощи, Генерална дирекция "Конкуренция" на Европейската комисия проведе широка обществена консултация със заинтересованите страни по предложените от нея нови Насоки относно помощта за околната среда и енергетика. Получените в процеса на консултация материали са публикувани на Интернет страницата на Европейската комисия по темата:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/energy_environment_en.html

 

 

печат