Информация

Министерство на финансите

Проекти

Съобщение на ЕК до държавите-членки за удължаване валидността на Рамката за държавна помощ за корабостроенето до 30 юни 2014 г.

26.11.2013

Европейската комисия (ЕК/Комисията) уведоми в свое информационно съобщение всички държави-членки, че възнамерява да удължи валидността на Рамката за държавна помощ за корабостроенето до 30 юни 2014 г., поради следната причина:

 

Срокът на Рамката за държавна помощ за корабостроенето ще изтече на 31 декември 2013 г. В точка 10 от рамката се посочва, че „Комисията ще прилага принципите, съдържащи се в настоящата рамка, от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2013 г. След тази дата Комисията ще включи разпоредбите за помощта за иновации в Общностната рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации, а разпоредбите за регионалната помощ за корабостроенето - в Насоките за регионална помощ".

 

Комисията вече е приела нови Насоки за регионалната помощ за периода 2014-2020 г. („НРП"), в които изрично се посочва, че тези Насоки ще се прилагат за корабостроенето след изтичането на Рамката за държавна помощ за корабостроенето. Новите НРП обаче ще се прилагат едва от 1 юли 2014 г.

 

Комисията също е в процес на преразглеждане на Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации, в която Комисията възнамерява да включи разпоредби за помощта за иновации за корабостроенето. На този етап обаче датата на приемане на новата Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации все още не е известна, въпреки че Комисията възнамерява да приключи процеса до 30 юни 2014 г. Следователно е необходимо да се удължи срокът на Рамката за държавна помощ за корабостроенето, предвид разликата във времето между изтичането на Рамката за държавна помощ за корабостроенето и влизането в сила на новите Насоки за регионалната помощ и новата Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации. В началото на декември 2013 г. се очаква да бъде прието решение на Комисията относно това удължаване.

 

Пълният текст на информационното съобщение на ЕК може да изтеглите от тук.


печат