Информация

Министерство на финансите

Проекти

 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува дванадесети брой за 2016 г. на месечния Информационен електронен бюлетин

02.02.2017

Публикуван е дванадесети брой за 2016 г. на Информационен електронен бюлетин по държавните помощи, който можете да откриете на Интернет страницата: http://stateaid.minfin.bg/bg/page/468.

печат