Информация

Министерство на финансите

Проекти

Новини

03.07.2013Европейската комисия приема нови Насоки за регионална помощ за периодa 2014 - 2020 г.
13.05.2013 Обновено Ръководство за услугите от общ икономически интерес (УОИИ)
13.05.2013Публична консултация на ЕК относно проект на нов Регламент за групово освобождаване, който ще замени Регламент (ЕО) № 800/2008 (Общ регламент за групово освобождаване)
27.03.2013Публична консултация на ЕК относно проект на нов Регламент за помощта de minimis, който ще замени Регламент No: 1998/2006 за минималната помощ
26.02.2013Обучение за национални съдии по законодателството на ЕC в областта на конкуренцията и съдебното сътрудничество между национални съдии
19.11.2012Многостранна среща по модернизация на държавните помощи 9.11.2012 г.
07.11.2012Публична консултация на ЕК за застрахованите краткосрочни екпортни кредити за износ в Гърция
  1. 9
  2. 8
  3. 7
  4. 6
  5. 5
  6. 4
  7. 3
  8. 2
  9. 1