Информация

Министерство на финансите

Проекти

Новини

11.07.2013Европейската комисия публикува за обществено обсъждане проект на Насоки на ЕС относно държавната помощ за летища и авиокомпании
03.07.2013Европейската комисия публикува подробни материали, получени в резултат на проведената консултация относно новите Насоки за околна среда и енергетика
03.07.2013Европейската комисия приема нови Насоки за регионална помощ за периодa 2014 - 2020 г.
13.05.2013 Обновено Ръководство за услугите от общ икономически интерес (УОИИ)
13.05.2013Публична консултация на ЕК относно проект на нов Регламент за групово освобождаване, който ще замени Регламент (ЕО) № 800/2008 (Общ регламент за групово освобождаване)
27.03.2013Публична консултация на ЕК относно проект на нов Регламент за помощта de minimis, който ще замени Регламент No: 1998/2006 за минималната помощ
26.02.2013Обучение за национални съдии по законодателството на ЕC в областта на конкуренцията и съдебното сътрудничество между национални съдии
  1. 10
  2. 9
  3. 8
  4. 7
  5. 6
  6. 5
  7. 4
  8. 3
  9. 2
  10. 1