Информация

Министерство на финансите

Проекти

Новини

26.08.2015 Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“, Министерство на финансите, разработи документ Форма за ранен контакт с Министерство на финансите
03.08.2015 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, пуска пилотен брой на месечен Електронен информационен бюлетин
20.07.2015 ЕК публикува Практическо ръковоство с често задавани въпроси относно приложението на чл. 1-34 от Регламент (ЕС) № 651/2014 (ОРГО) - 1-ва част
30.03.2015На 26 март 2015 г. се проведе Годишен форум на специалистите по държавните помощи
05.02.2015Министерство на финансите прие Указание за извършване на Оценка за съответствие със законодателството по държавните помощи
13.10.2014EK публикува Решението за одобрение на Картата на регионалните помощи за България за периода 1.7.2014-31.12.2020
17.07.2014Становище за прилагане правилата по държавните помощи за новия програмен период 2014-2020 г.
  1. 9
  2. 8
  3. 7
  4. 6
  5. 5
  6. 4
  7. 3
  8. 2
  9. 1