Информация

Министерство на финансите

Проекти

Новини

01.06.2016Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува четвърти и пети брой за 2016 г. на месечния Информационен електронен бюлетин
30.05.2016 Европейската комисия публикува ръководство относно случаите, когато разходването на публични средства попада в обхвата на правилата за държавните помощи и когато то е извън тези правила – Съобщение на Комисията относно понятието за държавна помощ (Commission Notice on the Notion of State aid)
11.05.2016 Информационната система „Регистър на минималните помощи“ вече е адаптирана за работа с лични данни (ЕГН)
20.04.2016 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува трети брой за 2016 г. на месечния Информационен електронен бюлетин
09.03.2016 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува втори брой за 2016 г. на месечния Информационен електронен бюлетин
05.02.2016Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува първи брой за 2016 г. на месечния Информационен електронен бюлетин
11.01.2016 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува шести брой на месечния Информационен електронен бюлетин
  1. 9
  2. 8
  3. 7
  4. 6
  5. 5
  6. 4
  7. 3
  8. 2
  9. 1