Информация

Министерство на финансите

Проекти

Новини

11.01.2017Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува единадесети брой за 2016 г. на месечния Информационен електронен бюлетин
18.11.2016 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува десети брой за 2016 г. на месечния Информационен електронен бюлетин
12.10.2016 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува девети брой за 2016 г. на месечния Информационен електронен бюлетин
01.09.2016 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува осми брой за 2016 г. на месечния Информационен електронен бюлетин
05.08.2016Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува седми брой за 2016 г. на месечния Информационен електронен бюлетин
12.07.2016Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува шести брой за 2016 г. на месечния Информационен електронен бюлетин
12.07.2016 Осигуряване на прозрачност на предоставените държавни помощи
  1. 9
  2. 8
  3. 7
  4. 6
  5. 5
  6. 4
  7. 3
  8. 2
  9. 1