Информация

Министерство на финансите

Проекти

Новини

07.11.2012Публична консултация на ЕК за застрахованите краткосрочни екпортни кредити за износ в Гърция
23.07.2012Консултация на ЕК относно реформата в процедурите за държавна помощ
20.07.2012Консултация на ЕК върху прилагането на Насоките на общността относно държавната помощ за насърчаване на инвестициите в рисков капитал в МСП
04.07.2012Службите на ЕК започнаха консултация за приложението на Общия регламент за групово освобождаване (Регламент № 800/2008)
02.07.2012Европейската комисия прави преглед на Съобщението за краткосрочни експортни кредити
17.05.2012Европейската комисия изготви програма за модернизация на държавните помощи
26.04.2012Европейската комисия прие минимален Регламент за услугите от общ икономически интерес
  1. 10
  2. 9
  3. 8
  4. 7
  5. 6
  6. 5
  7. 4
  8. 3
  9. 2
  10. 1