Информация

Министерство на финансите

Проекти

Новини

02.01.2014Eвропейската комисия провежда консултация във връзка с проекта на Методическо ръководство относно процеса на оценка на държавните помощи
26.11.2013Съобщение на ЕК до държавите-членки за удължаване валидността на Рамката за държавна помощ за корабостроенето до 30 юни 2014 г.
18.11.2013Европейската комисия прие нови правила за подпомагането на филмовата индустрия
18.11.2013ВАЖНО при кореспонденция със службите на ГД "Конкуренция"
10.10.2013Публична консултация на ЕК относно наличието на застраване на краткосрочни експортни кредити за износ за Гърция
11.07.2013Европейската комисия публикува за обществено обсъждане проект на Насоки на ЕС относно държавната помощ за летища и авиокомпании
03.07.2013Европейската комисия публикува подробни материали, получени в резултат на проведената консултация относно новите Насоки за околна среда и енергетика
  1. 9
  2. 8
  3. 7
  4. 6
  5. 5
  6. 4
  7. 3
  8. 2
  9. 1