Информация

Министерство на финансите

Проекти

Новини

13.10.2014EK публикува Решението за одобрение на Картата на регионалните помощи за България за периода 1.7.2014-31.12.2020
17.07.2014Становище за прилагане правилата по държавните помощи за новия програмен период 2014-2020 г.
10.07.2014Примерен образец на Декларация за получени минимални и държавни помощи и Указания за попълването й 
06.02.2014ЕК издаде проект на Критерии за анализ съвместимостта с вътрешния пазар на държавна помощ за насърчаване изпълнението на важни проекти от общоевропейски интерес
04.02.2014Европейската комисия издаде проект на notion of state aid
15.01.2014EK преразглежда Насоките за държавна помощ в областта на околната среда и енергетика
15.01.2014Европейската комисия преразглежда Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации
  1. 10
  2. 9
  3. 8
  4. 7
  5. 6
  6. 5
  7. 4
  8. 3
  9. 2
  10. 1