Информация

Министерство на финансите

Проекти

Новини

28.09.2015 Нов Процедурен регламент
31.08.2015Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува втори брой на месечния Електронен информационен бюлетин
26.08.2015 Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“, Министерство на финансите, разработи документ Форма за ранен контакт с Министерство на финансите
03.08.2015 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, пуска пилотен брой на месечен Електронен информационен бюлетин
20.07.2015 ЕК публикува Практическо ръковоство с често задавани въпроси относно приложението на чл. 1-34 от Регламент (ЕС) № 651/2014 (ОРГО) - 1-ва част
30.03.2015На 26 март 2015 г. се проведе Годишен форум на специалистите по държавните помощи
05.02.2015Министерство на финансите прие Указание за извършване на Оценка за съответствие със законодателството по държавните помощи
  1. 10
  2. 9
  3. 8
  4. 7
  5. 6
  6. 5
  7. 4
  8. 3
  9. 2
  10. 1