Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

Публичен регистър на ЕК

Публичният регистър на Европейската комисия за търсене на мерки за държавни помощи е инструмент, който предоставя информация и достъп до всички случаи на държавна помощ, които са били обект на решение на Комисията от 1 януари 2000. В допълнение, този регистър предоставя информация за случаи на групово освобождаване, които са регистрирани от Комисията. Текущите дела, за които още не е взето решение, не са включени.

Инструментът за търсене в публичния регистър се обновява ежедневно и по този начин гарантира, че обществото има своевременен достъп до най-новите решения в областта на държавните помощи. Опциите за търсене са много и най-различни - по номер на делото, по номер на решението, по държава-членка, по година, по инструмент и цел на помощта и т.н.

Достъпът до публичния регистър може да се извърши директно от тук или от страницата на ГД "Конкуренция" на Европейската комисия.