Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

Контакти

Министерство на финансите
телефонна централа: 02/9859 1
адрес: гр. София, п.к. 1040
ул. "Г. С. Раковски" № 102

Дирекция "Държавни помощи и реален сектор"
отдел "Методология, наблюдение и координация на държавните помощи"

 

Обща електронна поща: [email protected]

 

Стефка Сарафова-Захариева - началник отдел 
tel02/9859 2074, e-mail [email protected]

Маргарита Борисова - държавен експерт
tel02/9859 2545, e-mail [email protected]

Илиана Стоева - главен експерт 
tel02/9859 2076, e-mail [email protected]

Ивелина Кирилова - главен експерт
tel02/9859 2423, e-mail [email protected]

Страхил Стоев - главен експерт
tel02/9859 2549, e-mail [email protected]

Димитрина Йорданова - главен експерт
tel02/9859 2543, e-mail [email protected]

Мина Пешева-Стойкова - главен експерт 
tel02/9859 2073, e-mail [email protected]