Информация

Министерство на финансите

Проекти

Българско законодателство

Решение № 2/2001 на Съвета за асоцииране от 23.05.2001 г. между Европейските Общности и техните страни-членки, от една страна, и Република България, от друга страна,

ОТНОСНО: Приемане на правилата за прилагане на разпоредбите за държавната помощ, упоменати в членове 64 /1/ /iii/ и /2/ съобразно член 64 /3/ на Европейското Споразумение, учредяващо асоциирането между Европейските Общности и техните страни-членки, от една страна, и Република България, от друга страна, и в член 9 /1/ /iii/ и /2/ на Протокол 2 относно продуктите на Европейската общност за въглищата и стоманата (ЕОВС) към това Споразумение.

С пълният текст на Правилата за прилагане на разпоредбите за държавните помощи можете да се запознаете от следния файл: