Информация

Министерство на финансите

Проекти

Процедурни правила

 Процедурен регламент

Прилагащ регламент  

Съобщение на Комисията относно понятието за държавна помощ Кодекс на най-добри практики при провеждане на процедури за контрол на държавните помощи  Пакет с правила за опростени процедури Формуляр за оплаквания Формуляр за подаване на жалба във връзка с предполагаема незаконосъобразна държавна помощ bg en


Известие за възстановяване

Правила за неправомерна държавна помощ Прилагане на законодателството в областта на държавните помощи от националните съдилища

Професионална тайна

Прозрачност на публичните предприятия

Електронни нотификации