Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

Процедурни правила

 Процедурен регламент

Прилагащ регламент  

Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ 

Кодекс на най-добри практики при провеждане на процедури за контрол на държавните помощи 

Обща методика за оценка на държавната помощ

Пакет с правила за опростени процедури Формуляр за оплаквания

Формуляр за подаване на жалба във връзка с предполагаема незаконосъобразна държавна помощ bg en


Известие за възстановяване

Правила за неправомерна държавна помощ Прилагане на законодателството в областта на държавните помощи от националните съдилища

Професионална тайна

Прозрачност на публичните предприятия

Електронни нотификации