Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

Референтни/сконтови лихвени проценти

Законодателство и методология 

Референтни и дисконтови лихвени проценти Референтни лихвени проценти за Република България:

- от 01.01.2021 г. до .............. - 1,00 % писмо

- от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 - 1,00 % писмо

- от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. - 1,00 % писмо 

- от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 - 1,54 % писмо 

- от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. - 1,65 % писмо

- от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. - 1,76 % писмо

- от 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г. - 1,79 % писмо

- от 01.05.2016 г. до 30.06.2016 г. - 2,00 % писмо

- от 01.04.2016 г. до 30.04.2016 г. - 2,19 % писмо

- от 01.01.2016 г. до 31.03.2016 г. - 2,63 % писмо

- от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. - 3.18 % писмо

- от 01.10.2014 г. до 31.12.2014 г. - 3.46 % писмо

- от 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г. - 3.96 % писмо

- от 01.11.2013 г. до 31.12.2013 г. - 2.10 % писмо

- от 01.04.2013 г. до 31.10.2013 г. - 2.30 % писмо

- от 01.01.2013 г. до 31.03.2013 г. - 2.53 % писмо 

- от 01.11.2012 г. до 31.12.2012 г. - 2.81 % писмо  

- от 01.09.2012 г. до 31.10.2012 г. - 3.40 % писмо таблица 

- от 01.06.2012 г. до 31.08.2012 г. - 3.94 % писмо

- от 01.01.2012 г. до 31.05.2012 г. - 4.66 % писмо

- от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. - 4.97 % писмо

- от 01.09.2010 г. до 31.12.2010 г. - 5.15 % писмо таблица 

- от 01.01.2010 г. до 31.08.2010 г. - 5.92 % таблица таблица 

- от 01.11.2009 г. до 31.12.2009 г. - 6.37 % писмо таблица таблица

- от 01.06.2009 г. до 31.10.2009 г. - 7.41 % таблица 

- от 01.01.2009 г. до 30.05.2009 г. - 8.63 % 

- от 01.07.2008 г. до 31.12.2008 г. - 7.70 %

- от 01.01.2008 г. до 30.06.2008 г. - 8.97 %  

- от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г. - 8.30 %  таблица

- от 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г. - 7.26 % 

- от 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г. - 8.96 %

- от 01.01.2004 г. до 31.12.2004 г. - 6.23 % 

- от 01.01.2003 г. до 31.12.2003 г. - 8.02 % 

- от 01.01.2002 г. до 31.12.2002 г. - 8.17 %

Повече информация от страницата на ГД "Конкуренция" може да намерите тук