Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

Ръководства за системи

Ръководства на потребителите за работа с информационните системи, поддържани от Европейската комисия и Министерство на финансите, във връзка с изпълнение на задълженията и правилата, произтичащи от българското и европейското законодателство в областта на държавните помощи:    

SANI 2 - система за електронно уведомяване на Европейската комисия за държавни помощи  

eState Aid WIKI - Интерактивна платформа на Европейската комисия за въпроси и отговори по  държавните помощи 

 

State Aid Transparency Award Module - Модул за прозрачност на държавните помощи на Европейската комисия   

   ИС РМП - Информационна система "Регистър на минималните помощи"