Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

Информационен електронен бюлетин на МФ

Информационен електронен бюлетин на Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите
Информационният електронен бюлетин е месечно електронно издание (от юли 2015 г. до юли 2017 г. включително), в което се съдържа информация за държавните помощи в Европейския съюз и Република България, извън тези в земеделието, горското и рибното стопанство, събрана въз основа на общодостъпни публикации в Интернет.