Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

Bulk Upload information and templates (Групово качване на записи в Модула)

  Когато даден администратор на помощ иска да въведе в Модула за прозрачност на Европейската комисия (ЕК) голям брой записи за предоставени от него държавни помощи в размер равен или над 500 000 евро, за да не въвежда всеки един от тях поотделно ръчно/директно в Модула, може да използва възможността за Bulk Upload (Групово качване) в Модула. За целта се използва екселски файл по образец, в който следва да бъде въведена цялата изискуема информация със съответните зададени от службите на ЕК кодове, за да може след това информацията от файла лесно и успешно да бъде пренесена в Модула.

Bulk Upload опцията може да бъде използвана само от потребители на Модула, които са с права за утвърждаване/одобряване (GA Approver). Това означава, че въвеждането и одобряването на информацията в Модула се случват по едно и също време. Поради това, информацията в екселския файл следва да бъде стриктно проверена преди той да бъде качен в Модула. В противен случай при самото качване, системата ще изпише съобщение за наличието на грешка/и в подадената информация и файлът няма да може да бъде качен в Модула дори при наличието на само една грешка.

Повече информация относно опцията за Bulk Upload в Модула, образец на екселския файл за качване в Модула, както и зададените от службите на ЕК кодове относно изискуемата информация, която да бъде попълнена в екселския файл, можете да намерите в архивирания файл по-горе: "Bulk Upload information and templates (Групово качване на записи в Модула за прозрачност на ЕК)".