Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

SANI2

https://webgate.ec.europa.eu/competition/sani2

SANI2 - система за уведомяване на Европейската комисия за държавни помощи: