Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

State Aid Transparency Award Module

потребителска част: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/

публична част: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/

State Aid Transparency Award Module - Модул за прозрачност на държавните помощи на Европейската комисия: