Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

Отдел "Методология, наблюдение и координация на държавните помощи"

Отговаря за държавни помощи в следните области: регионално развитие, конкурентоспособност, предприемачество, малки и средни предприятия, научно-изследователска, развойна дейност и иновации, образование, наука, заетост, социална дейност, здравеопазване, култура, спорт, туризъм, данъчно облагане и социално осигуряване, бедствия и аварии, европейско териториално сътрудничество, услуги от общи икономически интерес.

Обща електронна поща: [email protected]  

Стефка Сарафова-Захариева - началник отдел
тел.: 02/9859 2074, e-mail: [email protected]

Маргарита Борисова - държавен експерт

тел.: 02/9859 2545, e-mail [email protected]

Страхил Стоев - държавен експерт
тел.: 02/9859 2549, e-mail [email protected]

Илиана Стоева - главен експерт
тел.: 02/9859 2076, e-mail i.stoe[email protected]

Ивелина Кирилова - главен експерт
тел.: 02/9859 2423, e-mail [email protected]

Димитрина Йорданова - главен експерт
тел.: 02/9859 2543, e-mail [email protected]

Мина Пешева-Стойкова - главен експерт
тел.: 02/9859 2073, e-mail [email protected]