Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

Отдел "Публично финансиране на реалния сектор и държавни помощи в чувствителните отрасли"

Отговаря за държавни помощи в следните области: транспорт, съобщения, енергетика, околна среда, услуги от общ икономически интерес и селско стопанство и рибарство съобразно правомощията му съгласно Закона за държавните помощи.


Мария Веселинова - началник отдел
тел.: 02/9859 2590, e-mail: [email protected]