Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

Отдел "Публични инвестиции, участия и концесии"

Отговаря за държавни помощи в областта на: финансовите инструменти, капиталовите транзакции и вещните права.

Галин Желев - началник отдел
тел.: 02/9859 2534, e-mail: [email protected]

Анастасия Хадриш - държавен експерт
тел.: 02/9859 2552, e-mail: [email protected]
Диана Влахова - държавен експерт
тел.: 02/9859 2563, e-mail: [email protected]