Информация

Министерство на финансите

Проекти

EK преразглежда Насоките за държавна помощ в областта на околната среда и енергетика

15.01.2014

Европейската комисия преразглежда Насоките за държавна помощ в областта на околната среда и енергетика. За целта е изготвила проект на нови Насоки за държавна помощ в областта на околната среда и енергетика за периода 2014-2020. Това е третата обществена консултация по този въпрос. През есента на 2012 г. бе проведена първа консултация въз основа на въпросник, а през пролетта на 2013 г. бе публикуван документ за консултация, включващ основните проблеми.

Отчитайки важността на материята в областта на околната среда и енергетиката, всички заинтересовани страни се приканват да изпратят конкретни бележки и коментари по проекта на Насоките в срок до 27 януари 2014 г. чрез официално писмо до Министерство на финансите или на електронен адрес: [email protected]

Проектът на Насоки в електронен формат на английски език можете да намерите на Интернет страницата на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_environment/index_bg.html

или в секция "Информация" -> "Обсъждане на документи". Комисията ще предостави поетапно преводи на останалите езици, веднага след като същите са налични.

печат