Информация

Министерство на финансите

Проекти

 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, пуска пилотен брой на месечен Електронен информационен бюлетин

03.08.2015

Информационният електронен бюлетин е месечно електронно издание, в което се съдържа информация за държавните помощи в Европейския съюз и Република България, извън тези в земеделието, горското и рибното стопанство, събрана въз основа на общодостъпни публикации в Интернет. Първият брой на бюлетина съдържа информация по държавните помощи за месец юли. Изданието можете да откриете тук:  http://stateaid.minfin.bg/bg/page/468

печат