Информация

Министерство на финансите

Проекти

Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува втори брой на месечния Електронен информационен бюлетин

31.08.2015Информационният електронен бюлетин е месечно електронно издание, в което се съдържа информация за държавните помощи в Европейския съюз и Република България, извън тези в земеделието, горското и рибното стопанство, събрана въз основа на общодостъпни публикации в Интернет. Вторият брой на бюлетина съдържа информация по държавните помощи за месец август. Изданието можете да откриете тук: http://stateaid.minfin.bg/bg/page/468

печат