Информация

Министерство на финансите

Проекти

 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува четвърти брой на месечния Информационен електронен бюлетин“

04.11.2015

Публикуван е четвърти брой на Информационен електронен бюлетин по държавните помощи, който можете да откриете на Интернет страницата: http://stateaid.minfin.bg/bg/page/468.

печат