Информация

Министерство на финансите

Проекти

 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува втори и трети брой за 2017 г. на месечния Информационен електронен бюлетин

18.04.2017

Публикувани са втори и трети брой за 2017 г. на Информационен електронен бюлетин по държавните помощи, които можете да откриете на Интернет страницата: http://stateaid.minfin.bg/bg/page/468.

печат