Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

 Европейската комисия прие Решение за удължаване на Регионалната карта за държавните помощи на България за периода 2014-2020 г. до 31 декември 2021 г.

Новина
07.10.2020

Европейската комисия прие Решение за удължаване на Регионалната карта за държавните помощи на България за периода 2014-2020 г. до 31 декември 2021 г. (Решението - C(2020) 6437 final от 5.10.2020 г.).

Решението можете да намерите на следния електронен адрес: https://stateaid.minfin.bg/bg/page/422, в секция "Регионална помощ".

 

печат