Информация

Министерство на финансите

Проекти

Новини

27.03.2013Публична консултация на ЕК относно проект на нов Регламент за помощта de minimis, който ще замени Регламент No: 1998/2006 за минималната помощ
26.02.2013Обучение за национални съдии по законодателството на ЕC в областта на конкуренцията и съдебното сътрудничество между национални съдии
19.11.2012Многостранна среща по модернизация на държавните помощи 9.11.2012 г.
07.11.2012Публична консултация на ЕК за застрахованите краткосрочни екпортни кредити за износ в Гърция
23.07.2012Консултация на ЕК относно реформата в процедурите за държавна помощ
20.07.2012Консултация на ЕК върху прилагането на Насоките на общността относно държавната помощ за насърчаване на инвестициите в рисков капитал в МСП
04.07.2012Службите на ЕК започнаха консултация за приложението на Общия регламент за групово освобождаване (Регламент № 800/2008)
  1. 10
  2. 9
  3. 8
  4. 7
  5. 6
  6. 5
  7. 4
  8. 3
  9. 2
  10. 1