Информация

Министерство на финансите

Проекти

Новини

18.11.2013ВАЖНО при кореспонденция със службите на ГД "Конкуренция"
10.10.2013Публична консултация на ЕК относно наличието на застраване на краткосрочни експортни кредити за износ за Гърция
11.07.2013Европейската комисия публикува за обществено обсъждане проект на Насоки на ЕС относно държавната помощ за летища и авиокомпании
03.07.2013Европейската комисия публикува подробни материали, получени в резултат на проведената консултация относно новите Насоки за околна среда и енергетика
03.07.2013Европейската комисия приема нови Насоки за регионална помощ за периодa 2014 - 2020 г.
13.05.2013 Обновено Ръководство за услугите от общ икономически интерес (УОИИ)
13.05.2013Публична консултация на ЕК относно проект на нов Регламент за групово освобождаване, който ще замени Регламент (ЕО) № 800/2008 (Общ регламент за групово освобождаване)
  1. 10
  2. 9
  3. 8
  4. 7
  5. 6
  6. 5
  7. 4
  8. 3
  9. 2
  10. 1