Информация

Министерство на финансите

Проекти

Новини

15.01.2014EK преразглежда Насоките за държавна помощ в областта на околната среда и енергетика
15.01.2014Европейската комисия преразглежда Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации
02.01.2014Нов Регламент за минималната помощ (помощ de minimis)
02.01.2014Европейската комисия провежда консултация във връзка с консолидирания текст на нов Регламент за групово освобождаване (ОРГО)
02.01.2014Eвропейската комисия провежда консултация във връзка с проекта на Методическо ръководство относно процеса на оценка на държавните помощи
26.11.2013Съобщение на ЕК до държавите-членки за удължаване валидността на Рамката за държавна помощ за корабостроенето до 30 юни 2014 г.
18.11.2013Европейската комисия прие нови правила за подпомагането на филмовата индустрия
  1. 10
  2. 9
  3. 8
  4. 7
  5. 6
  6. 5
  7. 4
  8. 3
  9. 2
  10. 1