Информация

Министерство на финансите

Проекти

Новини

30.03.2015На 26 март 2015 г. се проведе Годишен форум на специалистите по държавните помощи
05.02.2015Министерство на финансите прие Указание за извършване на Оценка за съответствие със законодателството по държавните помощи
13.10.2014EK публикува Решението за одобрение на Картата на регионалните помощи за България за периода 1.7.2014-31.12.2020
17.07.2014Становище за прилагане правилата по държавните помощи за новия програмен период 2014-2020 г.
10.07.2014Примерен образец на Декларация за получени минимални и държавни помощи и Указания за попълването й 
06.02.2014ЕК издаде проект на Критерии за анализ съвместимостта с вътрешния пазар на държавна помощ за насърчаване изпълнението на важни проекти от общоевропейски интерес
04.02.2014Европейската комисия издаде проект на notion of state aid
  1. 10
  2. 9
  3. 8
  4. 7
  5. 6
  6. 5
  7. 4
  8. 3
  9. 2
  10. 1