Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

Новини

Новина20.07.2012Консултация на ЕК върху прилагането на Насоките на общността относно държавната помощ за насърчаване на инвестициите в рисков капитал в МСП
Новина04.07.2012Службите на ЕК започнаха консултация за приложението на Общия регламент за групово освобождаване (Регламент № 800/2008)
Новина02.07.2012Европейската комисия прави преглед на Съобщението за краткосрочни експортни кредити
Новина17.05.2012Европейската комисия изготви програма за модернизация на държавните помощи
Новина26.04.2012Европейската комисия прие минимален Регламент за услугите от общ икономически интерес
Новина02.04.2012Държавните помощи с нова Интернет страница
  1. 10
  2. 9
  3. 8
  4. 7
  5. 6
  6. 5
  7. 4
  8. 3
  9. 2
  10. 1