Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

Новини

Новина13.05.2013 Обновено Ръководство за услугите от общ икономически интерес (УОИИ)
Новина13.05.2013Публична консултация на ЕК относно проект на нов Регламент за групово освобождаване, който ще замени Регламент (ЕО) № 800/2008 (Общ регламент за групово освобождаване)
Новина27.03.2013Публична консултация на ЕК относно проект на нов Регламент за помощта de minimis, който ще замени Регламент No: 1998/2006 за минималната помощ
Новина26.02.2013Обучение за национални съдии по законодателството на ЕC в областта на конкуренцията и съдебното сътрудничество между национални съдии
Новина19.11.2012Многостранна среща по модернизация на държавните помощи 9.11.2012 г.
Новина07.11.2012Публична консултация на ЕК за застрахованите краткосрочни екпортни кредити за износ в Гърция
Новина23.07.2012Консултация на ЕК относно реформата в процедурите за държавна помощ
  1. 10
  2. 9
  3. 8
  4. 7
  5. 6
  6. 5
  7. 4
  8. 3
  9. 2
  10. 1