Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

Новини

Новина26.11.2013Съобщение на ЕК до държавите-членки за удължаване валидността на Рамката за държавна помощ за корабостроенето до 30 юни 2014 г.
Новина18.11.2013Европейската комисия прие нови правила за подпомагането на филмовата индустрия
Новина18.11.2013ВАЖНО при кореспонденция със службите на ГД "Конкуренция"
Новина10.10.2013Публична консултация на ЕК относно наличието на застраване на краткосрочни експортни кредити за износ за Гърция
Новина11.07.2013Европейската комисия публикува за обществено обсъждане проект на Насоки на ЕС относно държавната помощ за летища и авиокомпании
Новина03.07.2013Европейската комисия публикува подробни материали, получени в резултат на проведената консултация относно новите Насоки за околна среда и енергетика
Новина03.07.2013Европейската комисия приема нови Насоки за регионална помощ за периодa 2014 - 2020 г.
  1. 10
  2. 9
  3. 8
  4. 7
  5. 6
  6. 5
  7. 4
  8. 3
  9. 2
  10. 1