Информация

Министерство на финансите

Проекти

Новини

15.01.2014Европейската комисия преразглежда Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации
02.01.2014Нов Регламент за минималната помощ (помощ de minimis)
02.01.2014Европейската комисия провежда консултация във връзка с консолидирания текст на нов Регламент за групово освобождаване (ОРГО)
02.01.2014Eвропейската комисия провежда консултация във връзка с проекта на Методическо ръководство относно процеса на оценка на държавните помощи
26.11.2013Съобщение на ЕК до държавите-членки за удължаване валидността на Рамката за държавна помощ за корабостроенето до 30 юни 2014 г.
18.11.2013Европейската комисия прие нови правила за подпомагането на филмовата индустрия
18.11.2013ВАЖНО при кореспонденция със службите на ГД "Конкуренция"
  1. 10
  2. 9
  3. 8
  4. 7
  5. 6
  6. 5
  7. 4
  8. 3
  9. 2
  10. 1