Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

Новини

Новина06.02.2014ЕК издаде проект на Критерии за анализ съвместимостта с вътрешния пазар на държавна помощ за насърчаване изпълнението на важни проекти от общоевропейски интерес
Новина04.02.2014Европейската комисия издаде проект на notion of state aid
Новина15.01.2014EK преразглежда Насоките за държавна помощ в областта на околната среда и енергетика
Новина15.01.2014Европейската комисия преразглежда Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации
Новина02.01.2014Нов Регламент за минималната помощ (помощ de minimis)
Новина02.01.2014Европейската комисия провежда консултация във връзка с консолидирания текст на нов Регламент за групово освобождаване (ОРГО)
Новина02.01.2014Eвропейската комисия провежда консултация във връзка с проекта на Методическо ръководство относно процеса на оценка на държавните помощи
  1. 10
  2. 9
  3. 8
  4. 7
  5. 6
  6. 5
  7. 4
  8. 3
  9. 2
  10. 1