Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

Новини

Новина03.08.2015 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, пуска пилотен брой на месечен Електронен информационен бюлетин
Новина20.07.2015 ЕК публикува Практическо ръковоство с често задавани въпроси относно приложението на чл. 1-34 от Регламент (ЕС) № 651/2014 (ОРГО) - 1-ва част
Новина30.03.2015На 26 март 2015 г. се проведе Годишен форум на специалистите по държавните помощи
Новина05.02.2015Министерство на финансите прие Указание за извършване на Оценка за съответствие със законодателството по държавните помощи
Новина13.10.2014EK публикува Решението за одобрение на Картата на регионалните помощи за България за периода 1.7.2014-31.12.2020
Новина17.07.2014Становище за прилагане правилата по държавните помощи за новия програмен период 2014-2020 г.
Новина10.07.2014Примерен образец на Декларация за получени минимални и държавни помощи и Указания за попълването й 
  1. 10
  2. 9
  3. 8
  4. 7
  5. 6
  6. 5
  7. 4
  8. 3
  9. 2
  10. 1