Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

Новини

Новина30.05.2016 Европейската комисия публикува ръководство относно случаите, когато разходването на публични средства попада в обхвата на правилата за държавните помощи и когато то е извън тези правила – Съобщение на Комисията относно понятието за държавна помощ (Commission Notice on the Notion of State aid)
Новина11.05.2016 Информационната система „Регистър на минималните помощи“ вече е адаптирана за работа с лични данни (ЕГН)
Новина20.04.2016 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува трети брой за 2016 г. на месечния Информационен електронен бюлетин
Новина09.03.2016 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува втори брой за 2016 г. на месечния Информационен електронен бюлетин
Новина05.02.2016Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува първи брой за 2016 г. на месечния Информационен електронен бюлетин
Новина11.01.2016 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува шести брой на месечния Информационен електронен бюлетин
Новина05.01.2016Изменение на Прилагащия регламент
  1. 10
  2. 9
  3. 8
  4. 7
  5. 6
  6. 5
  7. 4
  8. 3
  9. 2
  10. 1