Информация

Министерство на финансите

Проекти

Новини

01.09.2016 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите публикува осми брой за 2016 г. на месечния Информационен електронен бюлетин.
05.08.2016Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите публикува седми брой за 2016 г. на месечния Информационен електронен бюлетин.
12.07.2016Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите публикува шести брой за 2016 г. на месечния Информационен електронен бюлетин
12.07.2016 Осигуряване на прозрачност на предоставените държавни помощи
01.06.2016Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите публикува четвърти и пети брой за 2016 г. на месечния Информационен електронен бюлетин.
30.05.2016 Европейската комисия публикува ръководство относно случаите, когато разходването на публични средства попада в обхвата на правилата за държавните помощи и когато то е извън тези правила – Съобщение на Комисията относно понятието за държавна помощ (Commission Notice on the Notion of State aid)
11.05.2016 Информационната система „Регистър на минималните помощи“ вече е адаптирана за работа с лични данни (ЕГН)

още новини