Информация

Министерство на финансите

Проекти

Новини

06.02.2014ЕК издаде проект на Критерии за анализ съвместимостта с вътрешния пазар на държавна помощ за насърчаване изпълнението на важни проекти от общоевропейски интерес
04.02.2014Европейската комисия издаде проект на notion of state aid
15.01.2014EK преразглежда Насоките за държавна помощ в областта на околната среда и енергетика
15.01.2014Европейската комисия преразглежда Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации
02.01.2014Нов Регламент за минималната помощ (помощ de minimis)
02.01.2014Европейската комисия провежда консултация във връзка с консолидирания текст на нов Регламент за групово освобождаване (ОРГО)
02.01.2014Eвропейската комисия провежда консултация във връзка с проекта на Методическо ръководство относно процеса на оценка на държавните помощи

още новини