Информация

Министерство на финансите

Проекти

Новини

18.11.2016 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува десети брой за 2016 г. на месечния Информационен електронен бюлетин
12.10.2016 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува девети брой за 2016 г. на месечния Информационен електронен бюлетин
01.09.2016 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува осми брой за 2016 г. на месечния Информационен електронен бюлетин
05.08.2016Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува седми брой за 2016 г. на месечния Информационен електронен бюлетин
12.07.2016Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува шести брой за 2016 г. на месечния Информационен електронен бюлетин
12.07.2016 Осигуряване на прозрачност на предоставените държавни помощи
01.06.2016Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува четвърти и пети брой за 2016 г. на месечния Информационен електронен бюлетин

още новини