Информация

Министерство на финансите

Проекти

Новини

12.10.2016 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува девети брой за 2016 г. на месечния Информационен електронен бюлетин
01.09.2016 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува осми брой за 2016 г. на месечния Информационен електронен бюлетин
05.08.2016Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува седми брой за 2016 г. на месечния Информационен електронен бюлетин
12.07.2016Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува шести брой за 2016 г. на месечния Информационен електронен бюлетин
12.07.2016 Осигуряване на прозрачност на предоставените държавни помощи
01.06.2016Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува четвърти и пети брой за 2016 г. на месечния Информационен електронен бюлетин
30.05.2016 Европейската комисия публикува ръководство относно случаите, когато разходването на публични средства попада в обхвата на правилата за държавните помощи и когато то е извън тези правила – Съобщение на Комисията относно понятието за държавна помощ (Commission Notice on the Notion of State aid)

още новини