Информация

Министерство на финансите

Проекти

Новини

30.09.2015 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите публикува трети брой на месечния Информационен електронен бюлетин
28.09.2015 Нов Упълномощаващ регламент
28.09.2015 Нов Процедурен регламент
31.08.2015Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите публикува втори брой на месечния Електронен информационен бюлетин
26.08.2015 Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“, Министерство на финансите, разработи документ Форма за ранен контакт с Министерство на финансите
03.08.2015 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите пуска пилотен брой на месечен Електронен информационен бюлетин
20.07.2015 ЕК публикува Практическо ръковоство с често задавани въпроси относно приложението на чл. 1-34 от Регламент (ЕС) № 651/2014 (ОРГО) - 1-ва част

още новини