Информация

Министерство на финансите

Проекти

Новини

11.05.2016 Информационната система „Регистър на минималните помощи“ вече е адаптирана за работа с лични данни (ЕГН)
20.04.2016 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите публикува трети брой за 2016 г. на месечния Информационен електронен бюлетин
09.03.2016 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите публикува втори брой за 2016 г. на месечния Информационен електронен бюлетин.
05.02.2016Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите публикува първи брой за 2016 г. на месечния Информационен електронен бюлетин
11.01.2016 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите публикува шести брой на месечния Информационен електронен бюлетин.
05.01.2016Изменение на Прилагащия регламент
16.12.2015 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите публикува пети брой на месечния Информационен електронен бюлетин.

още новини