Информация

Министерство на финансите

Проекти

Новини

04.11.2015 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите публикува четвърти брой на месечния Информационен електронен бюлетин“.
30.09.2015 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите публикува трети брой на месечния Информационен електронен бюлетин
28.09.2015 Нов Упълномощаващ регламент
28.09.2015 Нов Процедурен регламент
31.08.2015Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите публикува втори брой на месечния Електронен информационен бюлетин
26.08.2015 Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“, Министерство на финансите, разработи документ Форма за ранен контакт с Министерство на финансите
03.08.2015 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите пуска пилотен брой на месечен Електронен информационен бюлетин

още новини