Информация

Министерство на финансите

Проекти

Новини

23.03.2020Европейската комисия прие Временна рамка за мерки за държавна помощ за подпомагане на икономиката при настоящото избухване на епидемия от COVID-19
17.09.2019 Министърът на финансите утвърди Методическо указание за осигуряване на съответствие с приложимите правила по държавните помощи
28.11.2018 Министърът на финансите издаде Наредба № Н-10/23.11.2018 г. за условията и реда за уведомяване на министъра на финансите преди предоставяне на нова държавна помощ
06.03.2018Европейската комисия прие Поправка на Регламент (ЕС) 2017/1084 на Комисията от 14 юни 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на помощите за пристанищните и летищните инфраструктури, праговете за уведомяване за помощи за култура и опазване на културното наследство и помощи за спортни и мултифункционални инфраструктури за отдих, както и относно схемите за регионална оперативна помощ за най-отдалечените региони и за изменение на Регламент (ЕС) № 702/2014 по отношение на изчисляването на допустимите разходи
14.12.2017Европейската комисия финализира актуализирането и на останалите Аналитични матрици за инфраструктура, като вече всички Матрици са в съответствие с модернизирания режим по държавните помощи
04.09.2017Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува шести и седми брой за 2017 г. на месечния Информационен електронен бюлетин
04.08.2017 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор", Министерство на финансите, публикува четвърти и пети брой за 2017 г. на месечния Информационен електронен бюлетин

още новини