Информация

Министерство на финансите

Проекти

Достъпност

Новини

Новина27.06.2022 Европейската комисия прие Решение за изменение на мярката за подпомагане на въздушните превозвачи в България (SA.103269 (2022/N))
Новина21.03.2022 Европейската комисия одобри схема за подпомагане на въздушните превозвачи в България (SA.100321 (2022/N))
Новина07.10.2020 Европейската комисия прие Решение за удължаване на Регионалната карта за държавните помощи на България за периода 2014-2020 г. до 31 декември 2021 г.
Новина23.03.2020Европейската комисия прие Временна рамка за мерки за държавна помощ за подпомагане на икономиката при настоящото избухване на епидемия от COVID-19
Новина17.09.2019 Министърът на финансите утвърди Методическо указание за осигуряване на съответствие с приложимите правила по държавните помощи
Новина28.11.2018 Министърът на финансите издаде Наредба № Н-10/23.11.2018 г. за условията и реда за уведомяване на министъра на финансите преди предоставяне на нова държавна помощ
Новина06.03.2018Европейската комисия прие Поправка на Регламент (ЕС) 2017/1084 на Комисията от 14 юни 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на помощите за пристанищните и летищните инфраструктури, праговете за уведомяване за помощи за култура и опазване на културното наследство и помощи за спортни и мултифункционални инфраструктури за отдих, както и относно схемите за регионална оперативна помощ за най-отдалечените региони и за изменение на Регламент (ЕС) № 702/2014 по отношение на изчисляването на допустимите разходи

още новини