Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

ГД "Конкуренция"

Генерална дирекция "Конкуренция" на Европейската комисия 

Политика на конкуренция в Европейския съюз
Европейската комисия (ЕК/Комисията) и националните органи по конкуренцията прилагат пряко правилата за конкуренция на ЕС (членове 101-109 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)) с цел по-добро функциониране на пазарите на ЕС, като гарантират, че всички компании се конкурират при равнопоставеност и в съответствие с техните качества. Това е от полза за потребителите, предприятията и европейската икономика като цяло. В Комисията, ГД "Конкуренция" носи главната отговорност за тези правомощия за пряко прилагане. Правомощията на ГД „Конкуренция" са ясно очертани - тя може да се намесва, когато има доказателства за нарушаване на правилата за конкуренция, а решенията ѝ подлежат на обжалване пред Съда на Европейския съюз. ГД „Конкуренция" работи с националните органи по конкуренция в държавите членки, за да гарантира съгласувано и координирано прилагане на правилата за конкуренция в Европа, както и с други агенции по света за обмен на информация, насърчаване на добри практики и сътрудничество по отделни случаи.

Разработване на политика по държавните помощи

ГД „Конкуренция" изготвя документи (регламенти за прилагане, насоки, съобщения, рамки и др.), определящи как се прилагат правилата за конкуренция, изложени в Договора и тълкувани от Съда на ЕС. Когато те биват преразглеждани, ГД „Конкуренция" организира мащабни консултации преди да публикува новите версии. 

Контрол върху държавните помощи
Държавната помощ или друг вид държавна намеса, която нарушава конкуренцията, е забранена: това гарантира, че конкуренцията между компаниите е равностойна и защитава вътрешния пазар и интересите на данъкоплатците. Помощта може да е от полза, ако е правилно насочена и в минимално необходимия размер. Някои форми на помощ обаче са особено вредни, по-специално оперативната помощ - когато дадено правителство просто дава пари на някоя компания, за да финансира ежедневните ѝ дейности. Такава оперативна помощ не създава мотивация за нови инвестиции или бизнес модели и е неефективна и вредна за конкурентите.

Структура на ГД "Конкуренция"

ГД „Конкуренция" се оглавява от г-н Olivier Guersent. Органиграма (на английски език). 

За повече информация:

https://ec.europa.eu/competition-policy/index_en 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация