Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Европейската комисия прие Решение за изменение на мярката за подпомагане на въздушните превозвачи в България (SA.103269 (2022/N))

27.06.2022

Според администратора на помощта - Министерство на транспорта и съобщенията, чрез изменението на критериите за допустимост на подкрепата по раздел 3.1. на Временната рамка въздушните превозвачи, които са претърпели загуби в резултат на пандемията от COVID-19, въпреки че нямат спад в оборота, също ще могат да бъдат подпомогнати по мярката. По този начин ще могат да бъдат обхванати различните случаи на въздушни превозвачи, пострадали от пандемията от COVID-19 и поради това претърпели загуби.

По-специално, според българските власти, в някои случаи въздушните превозвачи може да са претърпели загуби поради пандемията от COVID-19, дори и да не са регистрирали спад в оборота през 2020 г. и през 2021 г., например, в случай че пандемията от COVID-19 е довела до високи допълнителни разходи или е възпрепятствала способността им да събират достатъчно приходи за покриване на вече направени от тях разходи за инвестиции. В тази връзка, според компетентните български власти, първоначалният критерий за допустимост (съгласно първото Решение на Европейската комисия за мярката за подпомагане на въздушните превозвачи в България - SA.100321), съгласно който едно предприятие е „претърпяло спад в оборота под 30 % между 1 март 2020 г. и 31 декември 2021 г. в сравнение със същия период на 2019 г." не е достатъчен, за да обхване всички ситуации на подкопаване жизнеспособността на въздушните превозвачи в резултат на пандемията от COVID-19.

Пълният текст на Решението на Европейската комисия, с което одобрява изменението на мярката, можете да прочетете тук.

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information