Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Европейската комисия прие нова Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход, за да насърчи мерки за подкрепа в сектори, които са ключови за прехода към икономика с нулево нетно потребление

13.03.2023

На 9 март 2023 г. Европейската комисия (ЕК) прие нова Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход, за да насърчи мерки за подкрепа в сектори, които са ключови за прехода към икономика с нулево нетно потребление, в съответствие с Индустриалния план за Зелената сделка.

Новата Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход изменя и частично удължава Временната рамка за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката на ЕС в контекста на руското нашествие в Украйна (Временната кризисна рамка), приета от ЕК на 23 март 2022 г. и изменена на 20 юли 2022 г. и на 28 октомври 2022 г.

Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход ще помогне за  ускоряване на инвестициите и финансирането за производство на чисти технологии в Европа, тъй като тя:

  • удължава възможността за подкрепа от държавите членки на мерките, необходими за прехода към индустрия с нулево нетно потребление. Това се отнася по-специално до схемите за ускоряване на въвеждането на енергия от възобновяеми източници и съхранението на енергия, както и схемите за декарбонизация на процесите на промишлено производство, които държавите членки могат да въведат до 31 декември 2025 г.;
  • променя обхвата на такива мерки, за да направи схемите за подкрепа на възобновяемата енергия, съхранението на енергия и декарбонизацията на промишлените производствени процеси още по-лесни за проектиране и по-ефективни;
  • въвежда нови мерки, приложими до 31 декември 2025 г., за по-нататъшно ускоряване на инвестициите в ключови сектори за прехода към икономика с нулево нетно потребление, позволявайки инвестиционна подкрепа за производството на стратегическо оборудване (батерии, слънчеви панели, вятърни турбини, топлинни помпи, електролизатори) и използване и съхранение на въглероден диоксид, както и за производство на ключови компоненти и за производство и рециклиране на свързани критични суровини.

Останалите разпоредби на Временната кризисна рамка (ограничени суми на помощ, подкрепа за ликвидност под формата на държавни гаранции и субсидирани заеми, помощ за компенсиране на високите цени на енергията, мерки, насочени към подпомагане на намаляването на търсенето на електроенергия), свързани с непосредствената кризисна ситуация, остават приложими до 31 декември 2023 г. С оглед осигуряване на правна сигурност, ЕК ще оцени на по-късен етап необходимостта от удължаването им. 

Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход можете да намерите на следния линк: https://stateaid.minfin.bg/bg/421.  

 

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information