Министерство на финансите

държавни помощи

Официална интернет страница

Европейската комисия публикува поправка на Регламент (ЕС) № 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis

22.04.2024

Поправката на Регламент (ЕС) № 2023/2831, както и неговата неофициална консолидирана версия, можете да намерите на следния линк: https://stateaid.minfin.bg/bg/7

This website uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More Information